Kategórie lukov a pravidlá Ligy Tradičnej Lukostreľby a disciplíny

Rozdelenie lukov

Pôvodný luk

Celodrevený, lepený alebo kompozitný luk iba z tradičných materiálov (drevo, rohovina, šľachy.... ) s mimostredovým vedením šípu (t.j. bez streleckého okna). Z moderných materiálov môže byť použité lepidlo. Tetiva môže byť tiež z moderných materiálov. Drevené šípy, operenie z prírodného materiálu, plastový končík nie je povolený. V tejto kategórii je Stringwalking Zakázaný.

Tradičný luk

Celodrevený, lepený alebo kompozitný luk s prímesou laminátu s mimostredovým vedením šípu (t.j. bez streleckého okna). Drevené šípy, operenie z prírodného materiálu, môžu byť plastové končíky. V tejto kategórii je Stringwalking Zakázaný.

Lovecký luk

Luk z ľubovoľného materiálu, môže mať strelecké okno a základku. Luk musí prejsť krúžkom priemeru 12 cm (bez tetivy). Šíp može byť akýkolvek - lovec sám si určuje čim bude loviť. V tejto kategórii je Stringwalking Zakázaný.

Športový luk

Táto kategória je vytvorená pre športových strelcov. Luk z ľubovoľného materiálu, môže mať strelecké okno a základku. Luk musí prejsť krúžkom priemeru 12 cm (bez tetivy). Šíp može byť akýkoľvek. V tejto kategorii je Stringwalking Povolený.

Pravidlá ligy a disciplíny

Ligu Tradičnej Lukostreľby vyhlasuje neoficiálne združenie "Len Tak Tak – skupina tradičnej lukostreľby". Cieľom ligy je hlavne rozvoj tradičnej lukostreľby a zdokonaľovanie sa v lukostreľbe.

Disciplíny :

Terčová streľba 20 a 25 m : Strieľa sa 10 šípov z každej vzdialenosti, terč FITA priemeru 60 cm (polia 1 až 10), dosiahnutá bodová hodnota sa zapíše do tabuľky.

Terčová streľba 50 m : Strieľa sa 10 šípov zo vzdialenosti 50 m na terč FITA priemeru 80 cm (polia 1 až 10), dosiahnutá bodová hodnota sa násobí číslom 2 a až toto číslo sa zapisuje do tabuľky.

Rýchlostreľba: Strieľa sa zo vzdialenosti 20 m na terč veľkosti 60 cm. Strelec má časový limit 45 sekúnd. Počet šípov je neobmezený. Prvý šíp nie je založený! Ako zásah sa počíta každý šíp v bodovanej časti terča t.j. vnútri kruhu priemeru 60cm. Bodovanie: 0 až 5 výstrelov - 0 bodov. 6 až 10 výstrelov - 10 bodov za každý zásah. 11 a viac výstrelov - 5 bodov za každý ďalší zásah.

Príklad:

Ústupovka : Streľba začína z méty 15 m (1 méta) postupuje sa po 5 metroch, strieľa sa na terč priemeru 80 cm. Na každej méte má strelec maximálne 2 pokusy na zásah, ak trafí postupuje na ďalšiu métu kde má ďalšie dva pokusy. Za trafenie terča z méty 1 až 6 (15,20,25,30,35,40 m) si strelec pripočíta 5 bodov za každú z týchto mét. Za každú ďalšiu métu si strelec pripočíta 10 bodov. Posledná platná méta je tá z ktorej strelec vypadol. Príklad: Ak vypadol na méte 9 t.j. vzdialenosť 55m, tak si ráta body aj za métu 9 a teda získava 60 bodov. Ako zásah sa ráta všetko čo je v bodovacej zóne terča. Do tabuľky sa zapisuje počet bodov a posledná méta na ktorej skončil strelec v tvare číslo/metre (č/m).

Upozornenie: Počas turnaja nie sú povolené tréningové streľby! Trénovať môžete pred začatím. Akonáhle strieľate turnaj, tak sa musia odstrieľať všetky disciplíny ako celok bez tréningových sád.

Výsledky :

Pre zapisovanie výsledkov sme pripravili bodovačku. V ideálnom prípade by strelec mal bodovačku podpísať, previesť do elektronickej formy (oskenovať, odfotiť mobilom a pod.) a odoslať na dole uvedenú adresu. V neideálnom prípade proste strelec napíše mail s dosiahnutými bodmi - s bodovačkou nemusí nič robiť.
Liga je postavená na vzájomnej dôvere a teda strelec si turnaj môže odstrieľať aj sám - nie sú potrební svedkovia.
Adresa pre zaslanie výsledkov:

Údaje budú ďalej spracované do centrálnej tabuľky kde si môžu strelci priebežne kontrolovať výsledky. Pre presné určenie vzdialeností odporúčame použiť 20 m meracie pásmo, pri stanovení vzdialeností pri ústupovke a 50 m môžu nastať pri „krokovaní“ väčšie nepresnosti.

Bodovačka a pravidlá na stiahnutie


Počet Turnajov za jednu sezónu:

Za jednu sezónu je minimálny počet turnajov 3 a maximálny počet 15. Dosiahnuté bodové hodnoty budú vyhodnocované priebežne, víťaz bude určený zrátaním výsledkov troch najlepších turnajov strelca. Pri odstrieľaní maximálneho povoleného počtu turnajov je väčšia pravdepodobnosť dosiahnutia lepšieho výsledku! Sezóna začína v januári 2012, predpokladaný koniec je na konci leta 2012. Termín konečného vyhodnotenia ligy bude oznámeny dostatočne vopred.